Valoda:

Visi kategorijas punkti

Elektroniskā biļete

Elektroniskā biļete ir ērts pirkuma veids no jebkuras vietas, kur ir internets.

Elektronisko biļeti izdrukā patstāvīgi. Gadījumā, ja Jums nav pa rokai pieejams printeris, tad, noformējot pirkumu, biļete tiek nosūtīta Jums uz elektronisko pastu, tādējādi Jūs varēsiet izvēlēties jums ērtu laiku un vietu tās izdrukāšanai. Turklāt šīs saites uz Jūsu iegādātajām biļetēm saglabājas Jūsu personīgajā kabinetā vietnē MyTicket.lv.

Lai izdrukātu Elektronisko biļeti, jūsu datorā jābūt instalētai programmai Acrobat Reader.

Katra Elektroniskā biļete satur unikālu svītrkodu, kas garantē biļetes īstumu un Jūsu ieeju pasākumā.

Kā iegādāties biļeti

Kā iegādāties biļeti MYTICKET.LV

1. Ieiet lapā WWW.MYTICKET.LV

2. Izvēlēties pasākumu

3. Nospiest pogu “Pirkt biļeti” – pāreja uz vietas izvēli un biļešu skaitu. Uzmanību! Uz klubu pasākumiem var tikt pārdotas biļetes bez konkrētām vietām, tikai ieiešanai klubā uz Parastu sektoru vai VIP sektoru

4. Izvēlēties vietu vai, ja tas ir kluba pasākums – biļešu skaitu

5. Pēc tam nospiest pogu “Pirkt biļeti”

6. Izvēlēties autorizācijas veidu – Ieiet (ja pircējs jau ir iepriekš reģistrēts), Reģistrācija vai Pirkt bez reģistrācijas

7. Nospiežam pogu Reģistrācija un Tālāk

8. Pārejam uz samaksas sistēmas izvēli, izvēlamies banku vai samaksu ar kredītkarti.

9. Veicam samaksu par biļetēm

10. Pēc pareizi noformēta pirkuma Jums pastā pienāks Jūsu iegādātā biļete (PDF), kuru pēc tam var izdrukāt.

11. Biļetes var izdrukāt arī sava profila personīgajā kabinetā, iepriekš tajā ieejot ar savu lietotājvārdu un paroli (nedodiet savu lietotājvārdu un paroli trešajām personām).

Ja Jums ir radušies jautājumi, uzdodiet mums tos, izmantojot atgriezeniskās saites veidlapu, vai rakstiet uz info@myticket.lv

Konfidencialitātes politika

Kompānijas SIA MIT Konfidencialitātes politika saistībā ar personas datu izmantošanu

INFORMĀCIJA PAR MŪSU COOKIES FAILU IZMANTOŠANU

Mūsu Vietne izmanto cookies failus, lai atšķirtu Jūs no citiem mūsu resursa lietotājiem. Tas ļauj nodrošināt ērtu mūsu Vietnes pārlūkošanu, kā arī dod iespēju to uzlabot. Lai turpinātu darbu Vietnē, Jums jāpieņem cookies failu izmantošana.

Cookies – tie ir nelieli faili, kas sastāv no burtiem un cipariem, kuri tiek saglabāti Jūsu pārlūkā Jūsu datora cietajā diskā, ja Jūs piekrītat to izmantošanai.

Mēs izmantojam šādus cookies failus:

Sevišķi nepieciešamus cookies failus. Tie ir faili, kas nepieciešami konkrētam mūsu Vietnes darbam. Tie iekļauj, piemēram, cookies failus, kas ļauj ieiet aizsargātās mūsu Vietnes zonās, pievienot preci (biļeti uz pasākumu) grozā vai izmantot elektronisko maksājumu sistēmu.

Analītiskie/tehniskie cookies faili. Tie ļauj mums novērtēt un saskaitīt apmeklētājus, kā arī saprast – kā tie pārvietojas Vietnē, strādājot ar tiem. Tas mums palīdz ieviest uzlabojumus vietnes darbā, piemēram, optimizējot vēlamāko pakalpojumu meklēšanu, padarot to vienkāršu un efektīvu.

Funkcionālie cookies faili. Šie faili vajadzīgi tam, lai atpazītu Jūs, kad Jūs atkal ienākat mūsu tīmekļa vietnē. Tas ļauj mums personalizēt Vietnes saturu Jūsu vajadzībām, sveicināt Jūs vārdā un iegaumēt Jūsu preferences (piemēram, Jūsu pasākumu kategoriju izvēli).

Mērķa cookies faili. Šie cookies faili reģistrē Jūsu Vietnes apmeklējumus, iegaumē lappuses, kuras Jūs apmeklējāt, un saites, kuras Jūs izmantojāt. Mēs izmantojam šo informāciju, lai mūsu Vietne un tajā attēlotā reklāma pēc iespējas precīzāk atbilstu Jūsu interesēm. Šai nolūkā mēs varam arī nosūtīt šo informāciju trešajām personām.

MYTICKET.LV lietošanas noteikumi

Interneta vides MYTICKET.LV lietošanas nosacījumi

Šie lietošanas nosacījumi ir spēkā starp kompāniju MIT un Pircēju, pērkot biļetes Interneta vidē www.MYTICKET.LV.

1. Jēdzieni

1.1. MIT – kompānija SIA MIT, reģistra kods 40203194336, kas ir starpnieks, noslēdzot līgumu par biļešu pārdošanu starp Pircēju un Organizatoru.

1.2. Pircējs - vēlas iegādāties biļeti:

a) fiziska pilngadīga persona, kura darbības neierobežo spēkā esošs tiesas nolēmums;

b) nepilngadīgas personas, t.sk. 14 – 18 gadus vecas, kurām nepieciešama aizbildņa piekrišana darījuma īstenošanai, izņemot gadījumus, kad tās patstāvīgi pieņem lēmumus par saviem ienākumiem;

c) juridiska persona, kuras intereses pārstāv likumīgs pārstāvis;

d) visu iepriekš uzskaitīto personu atbilstošā veidā pilnvarotas personas.

1.3. Organizators – juridiska persona, vai Biļešu pārdevējs, kurš organizē Pasākumu un atbild par Biļetēm un visām ar pasākumu saistītām tiesībām un pienākumiem pret Biļetes Pircēju.

1.4. Pārdošanas līgums – līgums, kas tiek noslēgts starp Pircēju un Organizatoru Biļetes iegādes brīdī, ko veic, izmantojot Interneta lapu MYTICKET.LV.

1.5. Interneta lapa – kompānijas MIT izveidota un pārvaldīta vide biļešu pārdošanai uz Organizatora organizētajiem Pasākumiem.

1.6. Biļete – izdrukāta biļete vai elektronisks biļetes oriģināls vai uz vietas pirms Pasākuma sākuma

nopirkta Biļete, kas tās uzrādītājam nodrošina tiesības piedalīties Pasākumā.

1.7. Pasākums – notikums, ko Organizators organizē sabiedrībai (koncerts, priekšnesums, sporta sacensības, gadatirgus vai cits notikums, ko rīko brīvā laika organizēšanas nolūkā), kuru organizē Organizators, un dalībai kurā nepieciešams iegādāties Biļeti.

1.8. Personas dati – jebkāda informācija par fizisku personu, ar kuru var identificēt personu, t.sk. tādi dati – kā vārds, personas kods, kontaktinformācija.

2. Biļetes iegāde

2.1. Kompānijai MIT SIA pieder un tā pārvalda Interneta lapu, ko izmantojot Pircējs un Organizators var noslēgt savā starpā pārdošanas līgumus, t.i., Pircējs var pirkt Biļeti (es) dalībai Organizatora organizētajos pasākumos.

2.2. Attiecībā uz starpniecības pakalpojumiem, kas saistīti ar Biļetes (Biļešu) pārdošanu uz Pasākumiem, ko reklamē kompānijas MIT Interneta vidē www.myticket.lv, kompānija MIT un Organizators ir noslēguši savā starpā līgumu par starpniecības pakalpojumiem pārdošanas līgumu noslēgšanas gadījumā.

2.3. Kompānija MIT, kas ir starpnieks pārdošanas līgumu noslēgšanā, neatbild par pārdošanas līguma saturu, ko noslēdz starp Organizatoru un Pircēju, iegādājoties Biļetes, kā arī par izrietošajiem no tā apstākļiem.

2.4. Kompānijai MIT, kas ir starpnieks pārdošanas līgumu noslēgšanā, nav pienākuma izpildīt attiecīgo pārdošanas līgumu.

2.5. Kompānija MIT, kas ir starpnieks pārdošanas līgumu noslēgšanā, neizpērk biļetes un tās nemaina. To var darīt tikai Organizators.

2.6. Pārdošanas līguma, kas noslēgts, iegādājoties Biļeti, nosacījumus, t.sk. Pircēja tiesības un Organizatora pienākumus nosaka Organizators, kurš pilnībā atbild par Pasākuma norisi, kā arī atbild par Pasākuma satura atbilstību reklāmai.

2.7. Pārdošanas līgums starp Pircēju un Organizatoru uzskatāms par noslēgtu no Biļetes vērtības saņemšanas brīža kompānijas MIT norēķinu kontā.

2.8. Pēc Pircēja maksājuma veikšanas kompānija MIT nosūta nopirkto Biļeti/Biļetes uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

3. Pircēja apliecinājumi

3.1. Veicot darbības Interneta lapā WWW.MYTICKET.LV, Pircējs apstiprina, ka viņš:

3.1.1. atbilst nosacījumiem, kas uzskaitīti Interneta vides MIT lietošanas nosacījumu 1.2. punktā;

3.1.2. ir likumīgi līdzekļu darījuma īstenošanai;

3.1.3. apņemas izpildīt šos Interneta lapas lietošanas nosacījumus.

3.1.4. identificējot savu personību reģistrācijas gaitā kā pastāvīgu klientu vai pērkot Biļeti MIT Interneta lapā, viņš par sevi sniedz realitātei atbilstošu informāciju (vārds, uzvārds un kontaktinformācija: tālruņa numurs un e-pasta adrese).

3.1.5. pēc reģistrācijas Interneta lapā kā pastāvīgam klientam – glabā savu lietotājvārdu un paroli drošībā, nepieļaujot to nonākšanu trešo personu rokās.

3.1.6. zina to, ka, ja trešās personas, kuras izmanto viņa pastāvīgā klienta profilu, veic kādas darbības Interneta lapā, tad tiek uzskatīts, ka darījumu īstenojis pastāvīgā klienta profila īpašnieks, un viņam rodas pilna atbildība par saistībām, kas saistītas ar tamlīdzīgā veidā īstenotu darījumu.

3.1.7. zina to, ka katra iegādātā Biļete ir unikāla, un Biļešu kopēšana un tālākpārdošana ir aizliegta, un, ka Biļetes QR kods dod tiesības vienreizējai Biļetes izmantošanai.

3. 1.8. zina to, ka viņš atbild par Biļetes ļaunprātīgu izmantošanu.

3.1.9. zina to, ka Organizators neatbild par tiesībām un pienākumiem, kas saistīti ar Biļeti.

3.1.10. zina to, ka viņam nav tiesību atkāpties no pārdošanas līguma, kas noslēgts ar Organizatoru Biļetes iegādes brīdī, saskaņā ar Saistību tiesibas likuma 53. p. 4. d. 72. p.

4. Pircējs apņemas

4.1. Veicot jebkuru darbību un ievadot datus, rūpīgi pārbaudīt viņa sniegtos datus un atbildēt par sniegto datu ticamību, kā arī iespējamo risku, kas saistīts ar kļūdas iespējamību no viņa puses.

4.2. Ja Biļetes nav pienākušas uz Pircēja e-pasta adresi trīs stundu laikā no pirkuma un samaksas veikšanas brīža, tad Pircējam ir par to jāpaziņo kompānijai MIT uz e-pasta adresi info@myticket.lv.

4.3. Biļetes nemainīt, nekopēt, nepārsūtīt, nepārdot un nereproducēt.

4.4. Nenodarīt kaitējumu Interneta videi MYTICKET.LV kādā veidā, kā rezultātā var iestāties Interneta lapas pārslodze vai tās funkcionalitātes pazemināšanās, vai arī var iestāties citas sekas, kas negatīvi ietekmēs lapas darbību.

Izpildot tamlīdzīgas darbības, Pircējs ir pilnībā atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts ar viņa darbībām.

5. Pircējam ir tiesības

5.1. iegādāties Biļetes uz jebkuru viņam iepatikušos pasākumu no Pasākumu skaita, ko reklamē Interneta lapā WWW.MYTICKET.LV.

5.2. reģistrēties kā kompānijas MIT pastāvīgajam klientam.

5.3. uzdot jautājumus, kas saistīti ar Biļešu iegādi, iesniegt sūdzības un izteikt priekšlikumus, kā arī izvietot lūgumus kompānijas MIT klientu atbalsta dienesta e-pasta adresē info@myticket.lv.

5.4. pērkot Biļeti, izmantot bonusu kodu un citas privilēģijas, ja tādas ir. Atlaižu bonusu kodu ģenerē un citas privilēģijas nodrošina Organizators vai Organizatora līguma partneris, bet to izmantošanas iespēju Interneta lapā nodrošina kompānija MIT. Turklāt, pērkot Biļeti par privileģētu cenu vai ar bonusu kodu (piemēram: atlaide skolēniem, pensionāriem), kompānija MIT nekontrolē tiesības saņemt privilēģijas. Šīs tiesības tiek pārbaudītas Pasākuma norises vietā. Netiesīga privilēģiju tiesību izmantošana dod Organizatoram tiesības neielaist Biļetes īpašnieku Pasākumā.

6. Kompānijai MIT ir tiesības

6.1. mainīt Interneta vides MIT lietošanas nosacījumus vienpusējā kārtībā jebkurā brīdī. Nosacījumu grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas datuma Interneta lapā www.myticket.lv

6.2. pārtraukt pārdošanas līgumu apkalpošanu, t.i., Biļetes iegādi, ja kompānijai MIT ir aizdomas par to, ka Pircējs rīkojas negodīgi vai nelikumīgi, vai, kā Pircējs rīkojas persona, kura neatbilst nosacījumiem, kas noteikti šo lietošanas nosacījumu 1.2. punktā.

6.3. ierobežot caur Interneta lapu pārdodamo Biļešu skaitu vienam Pircējam, pamatojoties uz Organizatora sniegtajām instrukcijām, šai nolūkā izmantojot atbilstošus tehniskos iestatījumus.

7. Kompānijai MIT ir pienākums

7.1. Pēc pirkuma veikšanas nosūtīt Pircējam Biļetes uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

7.2. Gadījumā, ja Pircējs ir pazaudējis vai aizmirsis sava pastāvīgā klienta profila paroli, nodrošināt viņam iespēju drošā veidā mainīt paroli, lai atjaunotu iespēju izmanto savu pastāvīgā klienta profilu.

8. Kompānija MIT neatbild

8.1. Par iespējamiem traucējumiem trešo personu sniegto pakalpojumu funkcionēšanā, kuru dēļ, iegādājoties Biļeti, var būt sarežģīti pārskaitīt naudu

8.2. Par Pircēja iesniegtiem nepareiziem datiem, t.sk. par norēķinu konta numura vai e-pasta neprecizitāti.

8.3. Par kaitējumu, kas saistīts ar Biļetes nonākšanu pie trešajām personām, ja Biļete pie trešajām personām nonāk nekorektas e-pasta adreses ievadīšanas vai automātiskas pāradresācijas vai pastāvīgā lietotāja profila nepareizu datu dēļ.

8.4. Par Pircējam nosūtītas Biļetes iznīcināšanu, bojāšanu vai pazaudēšanu. Kompānija MIT neatbild arī par Biļetes, kas nosūtīta uz e-pasta adresi, dzēšanu/pazaudēšanu no pasta kastītes vai par traucējumiem, kas radušies, izdrukājot Biļeti.

8.5. Par jebkādām Organizatora darbībām, t.sk. par Pasākuma reklāmas un satura atbilstību realitātei, Pasākuma aizstāšanu vai atcelšanu. Visas pretenzijas, kas saistītas ar Biļeti, risina Organizators.

8.6. Par informāciju, kuru Organizators lejupielādējis Interneta lapā www.myticket.lv, kā arī par informāciju, kuru saņem, pamatojoties uz tur esošajām saitēm.

8.7. Par Pircēja un Biļetes lietotāja identiskumu vai par kādu ar to saistītu kaitējumu.

8.8. Kompānijas MIT atbildība jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt Pircēja samaksāto Biļetes vērtību.

9. Intelektuālais īpašums

9.1. Kompānijai MIT pieder visas autortiesības uz Interneta lapu. Ar autortiesībām atsevišķi arī aizsargāti darbi Interneta lapā, t.sk. izmantotā programmatūra, lapā esošie teksti, datu bāzes, grafiskie attēli un krāsu risinājumi.

9.2. Pircējam un citām personām bez kompānijas MIT iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav tiesību uz jebkādu Interneta lapas kopumā vai tās komponentu kopēšanu, izplatīšanu, nosūtīšanu, tulkošanu, iekļaušanu citās datu bāzēs, izrakstu noformēšanu un citu izmantošanu.

9.3. Pircēja vai citas personas Interneta lapas vai tās sastāvā ietilpstošo darbu izmantošana bez kompānijas MIT iepriekšējas rakstiskas piekrišanas vai saites uz tās saturu izmantošana ir prettiesiska darbība un izraisa likumā paredzēto atbildību un saistību kompensēt kaitējumu, kas nodarīts prettiesisko darbību rezultātā, kā arī negūtos ienākumus.

10. Konfidencialitātes ievērošanas politika un personas datu apstrāde

10.1. Konfidencialitātes ievērošanas politika nosaka noteikumus personas datu saglabāšanai, to vākšanai un apstrādei, ja Biļetes iegādei izmantoti Interneta lapas ostapilet.ee pakalpojumi.

10.2. Konfidencialitātes ievērošanas politika paredzēta drošības nodrošināšanai un personas datu aizsardzībai Pircējiem, lai pasargātu viņus no viņus personas datu nelikumīgas izmantošanas.

10.3. Realizējot konfidencialitātes ievērošanas politiku, kompānija MIT, kas ir Pircēja personas datu apstrādātājs, pamatojas uz Likumu par personas datu aizsardzību un citiem Latvijas Republikas likumiem, kā arī principiem, kas noteikti Eiropas Savienības Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

10.4. Kompānija MIT vāc un apstrādā šādus Pircēja personas datus: vārds un uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs un pastāvīgā klienta vārds, kas ļauj identificēt Pircēja personību, un ko Pircējs nosūta uz Interneta lapu, iegādājoties Biļeti vai reģistrējoties kā pastāvīgajam klientam.

10.5. Iegādājoties Biļeti vai reģistrējoties kā pastāvīgajam klientam, Pircējs piekrīt tam, ka kompānija MIT var apstrādāt Pircēja personas datus. Piekrišana ietver arī kompānijas MIT tiesības nosūtīt Pircēja personas datus citām kompānijām, kas ietilpst vienā un tai pašā koncernā ar kompāniju MIT, bet īpašnieka maiņas gadījumā kompānijā MIT – kompānijas MIT ieguvējam. Citām personām personas dati netiek nosūtīti.

10.6. Kompānijai MIT ir tiesības apstrādāt Pircēja personas datus bez Pircēja piekrišanas, lai izpildītu no likuma izrietošās saistības un starp pusēm noslēgto līgumu, bet nepieciešamības gadījumā arī tos izmantot darījumu apliecināšanai.

10.7. Kompānija MIT nodarbojas ar Pircēja personas datu apstrādi minimāli iespējamā apjomā - tikai un vienīgi pakalpojuma sniegšanas nolūkā (starpniecības pakalpojumi, iegādājoties Biļeti, ziņu izsūtņu izplatīšana, samaksas iespēju izveide) un tikmēr, kamēr tas nepieciešams personas datu apstrādes mērķu sasniegšanai. Kompānijai MIT ir tiesības uzglabāt Pircēja personas datus līdz beidzas prasību izvirzīšanas laiks.

10.8. Kompānija MIT garantē personas datu konfidencialitāti un to apstrādes likumību.

10.9. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, pieprasīt izbeigt personas datu apstrādi un savākto personas datu dzēšanu vai aizvēršanu, kā arī slēgt pastāvīgā klienta profilu.

11. Maksa par pakalpojumiem

11.1. Pie katras Biļetes vērtības, kas iegādāta, izmantojot Interneta lapu www.myticket.lv, iegādājoties Biļeti tiek pievienota maksa par pakalpojumu, kuras summa ir 1.20 eiro. Īpašos gadījumos pie iegādājamās Biļetes vērtības un maksas par pakalpojumu var tikt pievienotas arī citas obligāti maksājamas summas, kuras Organizators var pievienot, lai rīkotu Pasākumu atbilstoši starp to un trešo personu noslēgtajam līgumam. Turklāt Organizators var piedāvāt izvēlēties pakalpojumus papildu komforta nodrošināšanai - tādus kā, piemēram, ēdināšana Pasākumā, iespēja novietot automašīnu stāvvietā pie Pasākuma utt., kas Pircējam nav jāpērk, ja viņš nevēlas izmantot šos pakalpojumus. Atcelšanas, atlikšanas vai kāda cita iemesla dēļ, kas traucē pasākumam, maksa par vietnes MYTICKET.LV apkalpošanu netiek atmaksāta, jo tika sniegts pakalpojums par biļešu iegādi Klientam. Pašu biļetes summu, izņemot pakalpojuma maksu, Klientam ir tiesības pieprasīt tikai no Organizatora.

12. Pārējie noteikumi, kas saistīti ar kompānijas MIT Interneta lapas lietošanas nosacījumiem.

12.1. Lietošanas nosacījumi stājas spēkā starp kompāniju MIT un Pircēju no tā brīža, kad Pircējs dod attiecīgu elektronisko apstiprinājumu saistībā ar šiem lietošanas nosacījumiem, iegādājoties Biļeti vai reģistrējoties kā pastāvīgajam klientam.

12.2. Kompānijai MIT ir tiesības mainīt lietošanas nosacījumus, publicējot atbilstoša satura informāciju Interneta lapā. Izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža Interneta lapā.

12.3. Jebkuras lietošanas nosacījumu tēzes pretruna likuma prasībām neietekmē lietošanas nosacījumu spēkā esamību un piemērojamību pārējā daļā. Ja kāda lietošanas nosacījumu tēze, saskaņā ar likumu, ir nederīga attiecībā pret Pircēju kā patērētāju, tad tā ir spēkā attiecībā pret Pircēju, kurš nav patērētājs (juridiska persona).

12.4. Saistībā ar tiesiskajām attiecībām starp kompāniju MIT un Pircēju, kas izriet no Interneta lapas lietošanas, tiek piemērota Latvijas Republikas likumdošana. Iespējamie strīdi, kas rodas starp Pusēm, iegādājoties Biļetes Interneta lapā www.myticket.lv, tiek risināti sarunu ceļā, ja vienošanos neizdodas panākt, tad tiks izšķirts Rīgas Jaunajā Šķīrējtiesā, reģistrācijas numurs: 40003989876, viena šķīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, bet citu tipu Pircējiem piekritība tiek noteikta saskaņā ar likuma noteikumiem.

Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības vērsties ar sūdzību patērētāju strīdu komisijā, par kuru informāciju var atrast Patērētāju tiesību aizsardzības mājas lapā http://www.ptac.gov.lv/lv, vai iesniegt sūdzību Interneta elektroniskajā vidē, kas atvērta visiem Eiropas Savienības patērētājiem, caur kuru var risināt ar tiešsaistes pārdevējiem saistītās sūdzības. Vide vienkāršo strīdu izšķiršanu, kas saistīti gan ar valsts iekšējiem, gan arī starptautiskiem darījumiem. Vide tiek saukta par ODR platformu (Online Dispute Resolution, vai Strīdu izšķiršana internetā), un tā pieejama adresē https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.5. Šie MIT Interneta lapas www.myticket.lv lietošanas nosacījumi apstiprināti ar kompānijas SIA MIT valdes lēmumu un ir spēkā līdz to atjaunināšanai Interneta lapā.

Samaksas veidi

Šeit uzskaitīti visi pieejamie samaksas veidi